Cookie- en Privacyverklaring

Come Correct (gevestigd  aan de Disselhof 136, 7335 AD Apeldoorn) draagt veel zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR (General Data Protection Regulation) gestelde eisen (25 mei 2018 van kracht). In Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Tevens voldoet deze website aan de huidige “Cookiewet” (Telecommunicatiewet artikel 11.7a). De cookiewet zal uiteindelijk plaatsmaken voor de e-privacyverordening. Deze wet moet echter nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie maar wij zijn er al wel op voorbereid.

Wij hebben deze pagina opgedeeld in informatie over de gebruikte cookies, en over hoe wij met jouw privacygegevens omgaan.


1. Cookies

Onze site maakt alleen gebruik van functionele & statistische cookies waar geen expliciete toestemming voor is vereist van de bezoeker. Deze cookies worden hieronder beschreven.

a. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om het verkeer naar onze website te meten, om zo onze diensten te verbeteren. Om jou een fijne ervaring te geven op onze website hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat we je niet hoeven te storen met een vervelende cookie-melding:

  • Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
  • Persoonsgegevens (IP-adres) zijn geanonimiseerd
  • Gegevens worden versleuteld (SSL) verstuurd (https://www.come-correct.nl)
  • De Google Analytics-cookie wordt niet met andere Google diensten gedeeld
  • De verzamelde gegevens worden niet met andere Google diensten gedeeld

Tevens hebben wij het zo ingesteld dat moderne browsers een nieuwe techniek gebruiken waarbij Google Analytics helemaal geen cookies plaatst op uw apparaat.

b. Vimeo (ondersteund DNT)

Op onze website maken we gebruik van, of linken we naar, videomateriaal dat direct in de website kan worden afgespeeld. Wij kiezen ervoor om deze video’s op te slaan op Vimeo. Bij het bekijken van onze cases of andere plaatsen waar video afgespeeld kan worden, wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo dienst. Vimeo zal op basis van deze actie geen cookies plaatsen, wel kan het cookies aanroepen die al eerder zijn geplaatst als je vimeo.com hebt bezocht.

c. Youtube

Wij maken op deze website gebruik van de YouTube dienst voor onze video’s. Wij hebben deze koppeling echter zo ingesteld dat er geen cookies worden geplaatst van YouTube bij het bekijken van deze video’s. Wel kunnen bestaande cookies van Google worden opgeroepen wanneer dit bij de bezoeker zo is ingesteld als zij een Google-account hebben (en zijn ingelogd bij een Google-dienst).

d. Hotjar (ondersteund DNT)

Wij gebruiken Hotjar om het bezoek te meten/analyseren op onze website. Met deze dienst worden geen persoonsgegevens opgeslagen of enig andere data dat naar een persoon zou kunnen herleiden. Voor meer informatie, bekijk Hotjar’s privacyverklaring. Om geheel uit te schrijven voor de Hotjar dienst (op zowel onze als andere sites), klik dan hier.

e. Do Not Track (DNT)

Iedere populaire browser kan ingesteld worden op “Do Not Track”. Vaak is deze instelling standaard actief wanneer je de browser incognito opent. Aangezien dit principe nog volop in ontwikkeling is kan hier nog niet volledig op gebouwd worden. Wij (en diensten van 3e partijen) honoreren deze instelling echter wel wanneer deze instelling is ingeschakeld. Wanneer ingeschakeld zullen wij alle vormen van tracking op de website uitschakelen.

Uw huidige Do Not Track status is: Uitgeschakeld

2. Privacy

Jouw persoonsgegevens worden zonder jouw toestemming nooit verstrekt aan derden, tenzij hiertoe op grond van wet- of regelgeving een verplichting bestaat of je hiervoor toestemming hebt verleend. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

a. Contactformulieren en e-mail links

Wij maken gebruik van contactformulieren op diverse pagina’s op onze website. Als je een contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen. Wij maken gebruik van G Suite voor onze e-maildienst, en hebben met deze dienst een verwerkersovereenkomst afgesloten.

b. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@come-correct.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

C. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@come-correct.nl

3. Wijziging van deze cookie- en privacyverklaring

Come Correct kan wijzigingen aanbrengen in deze cookie- en privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookie- en privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookie- en privacyverklaring.